O nas

na_pierwsza.jpg

Jednostka budżetowa została utworzona uchwałą Nr L/640/2010  Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 sierpnia 2010 roku.Forma organizacyjnazobacz

 

Do zadań Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim należy:

  1. wykonywanie zadań formalno - porządkowych wynikających z postanowień ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, m.in. gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, aktualizowanie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych oraz sprzedaż map i informacji z zasobu,
  2. prowadzenie działań związanych z koordynacją projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  3. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym udostępnianie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków osobom upoważnionym oraz udzielanie informacji z bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
  4. aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie map cyfrowych miasta i baz danych systemu informacji o terenie,

 

baner.gif